Cho e hỏi chút vay thế này mình chụp mặt mình vào với chứng minh thư gốc của mình vào đến lúc bùng không bị tố giác ạ các bác