F88 , mình trễ 14 ngày , mìĩnhin 5 tây sẽ đóng 2 tháng vì tháng này ko đủ kinh phí , nhưng bên đấy ko chịu đòi thu hồi xe , lấy xe rồi ko biết em đi làm bằng cái gì luôn