trước mình có đăng ký cái tima này rồi mỗi tội hải phòng nó ko dám cho vay :))