Bọn nó mất dạy lắm.hơn cả fe đó.5 tây tới hạn mà 4 tây đã nói chuyện mất dạy.điều khoản thì có ghi đóng trễ thì chịu phí phạt.cùng lắm là phạt thôi