Mình cần vay 10 triệu góp 6tháng hoặc 12 tháng. Hổ trợ mình nhé