Tao vay idong gọi hết người này người kia sau ai cũng hỏi mình vay nhiều không mà suốt ngày nó gọi mình nói nó mà gọi bảo nó lên trại Thanh lâm rồi muốn đòi nợ mang thùng mì tôm lên trại hỏi thăm nó mà đòi gọi mãi chán đéo gọi nữa không phải mình không trả mà mới chậm ngày mình đã bảo chậm ngày nào mình trả phạt ngày đó nó gọi hết người nay người kia trong danh bạ mình về sau mất danh dự dồi đéo trả nữa nhân viên gọi mình đéo nghe sau mình nạp 500 gọi hết số nó chửi nhau hết gần ngày về sau mình gọi nó đéo bắt máy nữa sau mình nhắn hết tin lên Za lo bảo bố chốn nợ đó mấy đứa my gửi đơn về thi hành án đi