làm hs lâu dữ ta, tức là ký hđ rồi nhưng phần xác thực thông tin để giải ngân thì rất lâu, có ai bị ko ạ